A Instain Systems la nostra missió no és corregir els problemes dels nostres clients sinó prevenir-los.

Es calcula que el 70% dels problemes informàtics comporta pèrdua permanent d’informació, bretxes de seguretat o danys irreparables a l’ordinador.

Una reparació no és suficient per solucionar un dany. És imprescindible prevenir perquè el 90% de les fallades informàtiques s’originen per problemes del teu equip i tan sols el 10% per problemes externs

Manteniment Híbrid

El nostre servei de manteniment híbrid té com a objectiu prevenir el 90% de problemes i donar el suport més ràpid al 10% restant per a que tu estiguis sempre operatiu.
Per aconseguir-ho, treballem en dues fases complementàries, combinant prevenció i correcció.

Prevenció

El 90 per cent de les parades informàtiques que pateixen les empreses es deuen a problemes de l’arquitectura interna dels sistemes i equips, tant a nivell de maquinari com a nivell de programari.

És per això que començarem realitzant una anàlisi dels teus equips i sistemes per poder identificar les correccions necessàries i així prevenir qualsevol parada amb origen al teu equip o sistemes.

Sobre els factors externs no tenim el control, però sí que podem intervenir de manera gairebé immediata per solucionar qualsevol fallada. És per això que oferim als nostres clients un temps de resposta màxim de 15 minuts per resoldre qualsevol incidència originada per qualsevol factor aliè com pot ser dubtes d’usuari a Microinformàtica, canvis a les xarxes o problemes amb el teu operador d’internet, talls de llum, o fins i tot una tasca programada per a canvis a la teva organització.

Correcció

Diagnòstic gratuït

Carrer Verge Pilar, 2. 08750 Molins de Rei
Barcelona

    💻 Escriviu-nos amb el nombre d'ordinadors per rebre el vostre pressupost de manteniment personalitzat i resoldre els vostres dubtes a l'instant.
    Millorarem el benestar de la teva empresa!
    Anar a WhatsApp